זוהי לסלעי תערוכת היחיד השלישית.
בתערוכה מציגה סלעי ציורים מהשנתיים האחרונות, שעוסקים בהתבוננות בסביבתה הקרובה.
זוהי סביבת מגורי משפחתה והוריה והיא יוצאת אל המרחבים הפתוחים כמו גם אל הסביבה האינטימית יותר ומייצרת פורטרט עצמי באמצעות המרחב המתגלה. פורטרט מטולא ורוטט.
הציורים הם וריאציות של התבוננות, פרגמנטים של אותו אובייקט, או חיתוכים שונים של אותו פריים.
ויש בהם אלמנט משחקי של פירוק וסידור מחדש.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit