חוקר את מערכות היחסים בין עבודותיו, בהצבה חדשה המבוססת על חוויות הדיור המשותף.
הקונספט שואב השראה משיכונים פרבריים ומגדלים עירוניים, ולתוכו הוא שוזר מגוון רחב של עבודות מהשנים האחרונות בשלל טכניקות ועל מדיומים שונים.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit