מזה שנים אני רושמת דימויים אורנמנטים. האורנמנטיקה היא תהליך עבודה של כניסה למחוזות נפש תוך זניחת הסביבה המיידית והתכנסות לעשיה כמעט לא מודעת. ידי מקבלת רצון משל עצמה ותוך כדי עבודה מדיטטיבית אני מגלה לאחר מכן את המוגמר.

הרישום המוגמר אינו קישוט. עבודותי ממשיכות להתעצם ולקבל פרשנויות מעבר הנראה לעין הצופה .
עשייתי דומה לתהליך טוויה סריגה ואריגה שקדנית .אני אורגת רמזים קטנים ומוכמנים בתוך העבודות שלי.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit