בצבעי שמן עזים ניבטים פניהם של בני משפחת האמן וחבריו היהודים בריגה של שנות השישים. מוראות מלחמת העולם עדיין ניכרים, רגע לפני שישטפו בצבעי שמש בהירים עם עלייתו של האמן לישראל.
.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit