• %d7%9e%d7%a4%d7%94-%d7%9e%d7%a1-62-2016-%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99

  • %d7%98%d7%9c%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a4%d7%94-%d7%9e%d7%a1-43-2014-%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99

טליה ימיני קיבלה לפני מספר שנים מאביה ערימת מפות ניווט ימי ואיתן החלה לעבוד. ימיני מציירת בעיקר בצבע שחור עימו היא מוחקת חלק מהיבשות והימים שעל המפה המקורית ויוצרת בעזרתו יבשות חדשות.
"קיר ניווט" נולד במהלך העבודה בסטודיו. כחלק מעבודת המחקר, ימיני יצרה אובייקטים וציורים המתארים את העולם הימי והמשפחתי שלה. הקיר מדמה את גשר הפיקוד של האוניה בו מתרחשות פעולות הניווט במהלך ההפלגה.
מסעה של ימיני נע ומנווט בין העולם הימי למרקם המשפחתי, בין הקיר בסטודיו לבין קירות חלל התערוכה.
בתהליך היצירה בוחרת ימיני חומרים ודימויים אשר יוצרים בחלל סביבות צפות ולא יציבות. ימיני משתמשת בתצלומים מהאלבום המשפחתי ובאובייקטים אותם היא לוקחת מתוך אינוונטר קיים, אוטוביוגרפי. לעתים העבודות שואבות את השראתן מהצורות, הצבעים והמרקמים של האובייקטים.
פעולת הציור על המפה, היוצרת מיפוי וסדר חדש במרחב הימי, עוברת מטמורפוזה נוספת שבה גוזרת ימיני את המפות המלבניות לעיגולים בהשראת מכ"ם ימי, שתכליותיו העיקריות הן ניווט, זיהוי עצמים ומניעת התנגשויות בין כלי שיט.
בעבודות אלה פעולתה של האמנית חותרת תחת ייעודו המקורי של המכ"ם ויוצרת מפגשים והתנגשויות בין יבשות שחורות, עצמים לא מזוהים ובני משפחתה.
העבודות החדשות הן תחנה נוספת בעיסוקה של ימיני בסוגיות של ניווט, מרחב והעולם הימי בכלל, עיסוק שמקורו אוטוביוגרפי, אביה היה רב חובל בצי הסוחר וילדותה עברה עליה בהפלגות רבות בחברתו.
הספינות הפכו עבורה למעין בית זמני, אולם, היעדרותו של אביה לתקופות זמן ארוכות, הפכו את מושג הבית גם לסביבה לא יציבה, המייצגת שינויים מתמידים ומערכות יחסים מורכבות.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit