כשמלאתי את דף הנוכחות החודשי
לא זכרתי אם הייתי נוכחת.
הבנתי שבמקום יומן יש לי אוסף ימים.
כמו בחופשה בארץ אחרת,
הזמן נמדד במקומות ובחוויות.
לעיתים כשנקלעים לישוב,
מגלים שיום שבתון,
הכול שוּנה ולא ידענו.
החגים והמועדים מטושטשים.
עכשיו, רגעי החופש קצרים,
סימני הזמן, נקלטים בקושי,
רק האור שחוזר ואוזל,
מעיד על עוד יום שעבר.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit