בתערוכה תוצגנה כ – 20 עבודות. מתוך יומני הטיסה שניהל בשנות ה- 60 בהיותו טייס קרב, נבחרו דיווחים, צילומים, רישומים ופתקים, אותם הקרין על לוחות מתכת מוחלדים. אלה היו המצע לכמאה עבודות בהן השתמש בטכניקות מגוונות של צביעה, הדבקה, חריטה ושריטה.
התערוכה מלווה בסרט וידיאו ובקטלוג.
אוצרות : אריה ברקוביץ, דפנה נאור

יפתח ספקטור שירת בחיל האוויר, הטיס את המטוסים המתקדמים בחיל, החל מהמיראז’ים בשנות ה- 60 ועד ה- F16 בתחילת שנות ה- 80. השתתף בקרבות אוויר ובמבצעים במלחמת ששת הימים, במלחמת ההתשה, במלחמת יום הכיפורים ובהפצצת הכור האטומי בעיראק, מילא תפקידים בכירים ביותר בחיל האוויר.
עם השנים העלו הזיכרונות פטינה של פרספקטיבה היסטורית. הפרטים הקונקרטיים, לעיתים טראומטיים, התגבשו לתחושות ולרעיונות מופשטים.

בהתייחסו ליומני הטיסה כנקודת עוגן, יצר ספקטור גוף עבודה, אישי ביותר, המכיל עשרות לוחות מתכת מטופלים. מתוך שכבות החלודה והצבע עולה דו שיח מרתק בין האיש, שהוא מן הסתם, כולנו, לבין האירועים, העדויות, הזיכרונות, שותפות הגורל והכח המרפא של השכחה.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit