• %d7%9e%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%98-%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%91%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c

  • michalorgil

  • %d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c

עבודותיה של מיכל אורגיל המוצגות בבית האמנים בתל אביב עוסקות בסימביוזה בין נרטיבים.
מיכל יוצרת בחלל הגלריה מיצב אמנותי שמורכב מפסלים קולאז'ים ורישומים שיחד לוקחים אותנו למסע אישי של האמנית,מיצב המורכב מזיכרונות עבר המתבססים על סיפורים משפחתיים בקיבוץ, שנמהלים בחוויות ילדות אישיים, בשכונה הירושלמית בה גדלה.
מיכל אוספת אינפורמציה מעבדת אותה ויוצרת חוויה אמנותית אוניברסאלית. כמו הזיכרונות אותם היא אוספת ואוגרת כך החומרים בהם היא משתמשת ליצירות נאספים מסביבת החיים שלה: חומרי תעשייה, פסולת וצבע הופכים לדימויים וצורות מופשטות שמקרינים אמירה אישית מרגשת.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit