עבודותיו של רוני ראובן מכילות אלמנטים מתוך ארבעת היסודות של אריסטו: מים, אוויר, אדמה ואש. הוא מבקש למצוא איזון בין הקטבים – פיגורטיביים וקונספטואליים-רוחניים, בחיפושו אחר תובנות על הטבע, הרוח והאדם.
כותרת התערוכה, 'קורה', מקפלת בתוכה משמעות כפולה; הן קורה (במלרע) כחתיכת עץ, והן קורה (במלעיל) כשם הדמות הראשית בסדרת ההנפשה "האגדה של קורה" (סדרת המשך של "אווטאר"). בסדרה קורה היא האווטאר – התגלמות מחדש של אדם בעל יכולות מיצוי כוחותיו וכישרונותיו על מנת שיביא איזון לעולם, דרך התבוננות, למידה, ניסיון, מעש והטמעה. הדימוי הקולנועי פוגש את העשייה האמנותית והם משתלבים יחד לכדי אמירה מרובדת על מסורת ישנה וחדשה, על המדומיין אל מול הפיזי.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit