חדר צהוב / שולי בר נבון קיר האמנית של שולי בר נבון חושף חלק מסדרה העוסקת ב'אלביתי' / המאויים, על פי ז. פרויד. חדר קטן, דחוס ומלא בסתירות פנימיות, נושאיות ומדיומליות, המעלה שאלות לגבי מקומו של האדם ופריכות קיומו בעולם כאוטי מאיים ומבלבל, תמוה, גרוטסקי ואף משעשע לסירוגין. בר נבון ניזונה ומתכתבת עם רצף, כמעט בלתי אפשרי, של תולדות האמנות – החל מהיפוכו של החדר האדום של מאטיס, רצף הצהובים של ואן גוך, באזליץ, דימויי פייאטה ונצרות וציורי מערות פרה היסטוריים. ניתן לזהות בעבודה אמפתיה ואירוניה הסרוגות יחד לכדי מבע חדש וביקורתי, עמום וחסר ודאות.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit