ראשיתו של המיצב "סבתא סורגת" מבוסס על המשחק המוכר המערב , ברמה המעשית –מציאותית, מקבץ של מצבים הכוללים קשרים והקשרים, דפוסי פעולה ותבניות חוזרות.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit