זוהי תערוכה העוסקת ברעיונות וזהות של מקום. התערוכה מציגה מבט ביקורתי על יחסי השכנות בין שני העמים יהודים וערבים במולדתם ישראל /פלסטין. מקום הטעון בניגודים, קונפליקטים היסטוריים, נרטיבים , תפיסות אידאולוגיות ושאיפות לאומיות. בתערוכה יוצגו עבודות המייצגות את הקונפליקט מאז שנות ה- 70, בהקשרים תרבותיים ובהשפעות בין שני העמים. אלה באים לידי ביטוי בעבודות האמנות של יהודים וערבים שלוקחים חלק בתערוכה.

צילום על דף הפתיחה: מיקי קרצמן

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit