• paint-griffon%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f

  • %d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f

  • flight-of-the-glow-worm-s%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%91%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f

  • %d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f

בתערוכה יוצגו עבודות חדשות שאת חלקן יצור קוסמן, בדרכו הייחודית, בעת שהותו בסטודיו של נחמה לבנדל בלוך בעין הוד.

תהליך עבודתו האמנותית מתחיל במפגשיו עם בעלי חיים, צמחים, אנשים ומקומות גיאוגרפים כמו גם מחקר היסטורי. את הזיכרונות שנטבעו בו מצייר האמן באופן אינטואיטיבי וספונטני, מעין פיסות זיכרון-שבור תוך ניסיון לשבות ולליכוד את "נשמת" המקום. האמן מדמה תהליך זה "לחריתה בזיכרון " כשם התערוכה עצמה.

מה שמרגש במפגש עם יצירתו של האמן הטורקי הצעיר ממו קוסמן (C. M. Kosemen) היא החשאיות. לפנינו סוד המבקש פענוח, שעה שרק סימנים חלקיים של פתרון החידה מוצגים לעיני הצופה וכל היתר הוא הזמנה להצטרף להרפתקה של גילוי אמת נסתרת.

הסוד "הנורא" שבתשתית יצירתו הוא המוצא והזהות החמקמקים והמושתקים של קוסמן, נצר למשפחה שבתאית. אבות אבותיו היו, במאה הי״ז, חסידיו של שבתי צבי, מי שהכריז על עצמו כמשיח היהודים, עורר בעם תקוות משיחיות ענקיות ולבסוף אולץ לקבל עליו את דת האסלאם וכך תלמידיו ומעריציו. במשך יותר מ-350 שנה חיים השבתאים כמוסלמים כלפי חוץ, ובביתם פנימה – כיהודים המאמינים במשיחיותו של שבתי צבי.

החיים החשאיים האלה, המתנהלים על פי קודים הנהירים רק למי שמכירם, תוך החשש התמיד מלהיתפס כזר וכשונה, עיצבו את עולמו של קוסמן. יד אחד מזמינה פנימה לפענוח ויד אחרת מהססת שמא מי שצופה מבחוץ לא יבין זאת.

קוסמן הציג את יצירתו בטורקיה וברחבי העולם, עם זאת יש משמעות עמוקה לתערוכה בישראל, במקום שבו נגאל העם היהודי מן הצורך בעצמו לחיות במסתרים. וכך קוסמן, שתערוכתו מסמלת במידה רבה את שובו של הבן האובד לחיק העם שממנו התנתקו אבות אבותיו לפני כמה מאות שנים.

במקביל לתערוכה, Kosemen ירצה על חייו כשבתאי בתורכיה של ימינו במפגש שכותרתו – "זהות וזיכרון אצל השבתאים היום בתורכיה" בהשתתפות הרב רוברטו ארביב, ד"ר אבי אלקיים, ופרופ' יעקב ברנאי . האירוע יתקיים בנווה שכטר שבנווה צדק ביום ה' 29 לדצמבר בשעה 20:00 כמו כן ירצה קוסמן על עבודתו וחייו במוזיאון ינקו-דאדא בעין הוד, ביום שבת 24 לדצמבר בשעה 12 בצהרים.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit