אהבת הרישום

מדריכה: רותי פיק

הקורס הינו קורס ייחודי ללימוד רישום בצורה מובנית המקנה יסודות איתנים ברישום וציור.

החל מחידוד העיפרון דרך פחם, הנחת כתם בדיו ועבודה באקוורל. הקורס יעסוק בדומם, מודל, פורטריט ונוף. מתקיים במחזורים בני 12 מפגשים.

הקורס מוכר לצבירת שעות אמנות.

למעוניינים ינתן ייעוץ לבניית תיק עבודות.

 

 

מועד: אוקטובר 2021 ראשון ערב 18:30 עד 21:15 שני ערב 18:30 עד 21:15
פרטים והרשמה: 054-4784444
טל.: 054-4784444
דוא"ל: rutiruti@gmail.com