בית האמנים תל אביב

בית האמנים תל אביב ע"ש יוסף זריצקי הוא קומפלקס גלריות וסדנאות אמנות במרכז תל אביב, המבנה הוקם ב-1948, הקומפלקס כולל בתוכו 8 גלריות ומספר סדנאות ציור והדפס ואת משרדי אגודת הציירים והפסלים לתל אביב.

 רבים מהאמנים הישראלים המוכרים הציגו את עבודותיהם בין כותלי המוסד.

לאחר מותו של יוסף זריצקי נקרא בית האמנים על שמו.

אלחריזי 9 תל אביב