זמן פרעות

שמאי רן

אוצרת: אילנה כרמלי לנר

האמן שמאי רן מציג  סדרת הדפסים שיצר בטכניקה של חיתוך עץ. העבודה מתכתבת עם ההיסטוריה היהודית רבת בסבל, תפקידה ביצירה הדתית ותרבותית היהודית והשפעתה על ימינו אלה.

שמאי רן
פתיחה: 14.04.2022 19:00   נעילה: 14.05.2022 14:00
שיח גלריה: