חווית הציור- קורס ציור

מדריכה: איריס נדל

קורס חוויתי בציור למתחילים ולמתקדמים הרוצים

להרחיב את ידיעותיהם ואת התנסותם בהבעה

חזותית, כאשר הדגש הוא על תורת הצבע קומפוזיציה, הכרות עם יסודות חשיבה בתהליך

היצירה ועם האפשרויות הרבות שמציעה השפה הציורית.

למידת טכניקות עבודה , מצעי עבודה ואופני הבעה שונים.

הדרכה אישית וביקורת עבודות . אישור מוכר לצבירת שעות

אישור מוכר לצבירת שעות
מועד: יום חמישי 18:30 – 21:30
פרטים והרשמה: איריס נדל MA אמנות, 052-4336412,
טל.: 052-4336412
דוא"ל: nati_156@walla.co.il